Wednesday, December 12, 2018

e-වෙබ් අඩවි හරහා ගනු දෙනු කිරීම ආරක්‍ෂිත ද

Independent Television Network Recording Session carried on the 6th December 2018 at LK Domain Registry together with TechCert. (TechCERT is Sri Lanka's first and largest Computer Emergency Readiness Team (CERT))


Mr. Sampath Hennayake- Asst. Manager IT LK Domain Registry
Topic: - e-වෙබ් අඩවි හරහා ගනු දෙනු කිරීම ආරක්‍ෂිත දඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි සමග ආරක්ෂිතව ගනදෙනු කිරීම අප මෙහිදී සාකච්ඡා කරන්නේ ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියක් යනු කුමක්ද? ඒ එක්කම මෙවන් වෙබ් අඩවි සමග ගනදෙනු කිරිමෙදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පිලිබදව. ඊ-වාණිජ්‍ය වෙබ් අඩවි යනු අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හා මුදල් හුවමාරු කිරීම තුලින් භාණ්ඩ හා සේවා අපට ලබා ගැනීමට පහසුකම් සපයන මාර්ග ගත වෙබ් අඩවියකි.

සෑම ක්ෂේත්‍රයකටම විවිධ ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි තිබෙනවා . එයින් වඩාත්ම ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ shoping car මාදිලියේ වෙබ්,රාජ්‍ය සේවාවන් සපයන වෙබ් අඩවි අඩවි සහ බැංකු සේවාවන් සපයන මගින් සෙ◌ව් ා සපයන e-banking වෙබ්අඩවි. අපි මෙවන් ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි සමග ගනදෙනු කිරීමේ දී තිබිය යුතු මුලික ගුණාංග වන රහස්‍ය භාවය, අවංක භාවය හා විශ්වාසවන්තභාවය ගැන අපි මෙහිදී වැඩි අවදානය යොමු කල යුතුයි. දැන් අපි බලමු ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියක් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු එකෙන් එක ඔබ අන්තර්ජලයේ ගනදෙනු කිරීමට පෙර, එම වෙබ් අඩවියේ ආරක්ෂිත බව සහතික කර ගැනීම වැදගත්.

  ඒ සදහා ඔබ කල යුත්තේ බ්‍රවුසරයේ කවුළු හරහා අදාල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න, එහිදී ඔබට එම වෙබ් ලිපිනය අරඹ වන ස්ථානයේ ලිපින තීරුවෙහි වම් අත පැත්තට වෙන්න වෙබ් අඩවියේ ලිපියන් එක්ක කුඩා lock icon ලකුණත් සමග https: // protocol යන්නෙන් වෙබ්ලිපිනය අරම්භ වී ඇත්දැයි හොඳින් බලන්න. මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ මෙවැනි වෙබ් අඩවි සමග තොරතුරු හුවමාරු කිරීම ආරක්ෂිත බවයි. තවද මෙවන් වෙබ් අඩවි සමග ගනුදෙනු කිරීමට ප්‍රථම, අදාල වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් ස්ථාපනය කල යුතුය. ඒ සඳහා ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයත්,පුද්ගලික තොරතුරුත්, මුර පදයක් නැත්නම් password එකක් අවශ්‍ය වෙනවා.

  මෙහි දී ඔබ කිසිවිටෙක තමාගේ email account eke හෝ online baking වලට බාවිතා කරන මුර පද මේ සඳහා බාවිතා නොකළ යුතයි. සැම විටම අප සැලකිලිමත් විය යුත්තේ එකිනෙකට වෙනස් මතක තබා ගත හැකි මුර පද බාවිතා කිරීමයි. මෙමගින් යම් විදිහකින් ඔබේ තොරතුරු වෙනත් පර්ශවයකට යොමු වුවහොත් එයින් සිදුවන හානිය අවම කර ගැනීමට හැකි වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස ... තවද ඔබ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක සිටියදී එනම් internet cafe ho public wifi බාවිතා කර මෙවන් ගනදෙනු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කරන්න එපා. එවන් අවස්ථාවක දී ඔබගේ  දත්ත තුන්වැනි පාර්ශවයකට ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව බොහෝ වැඩියි.

එබැවින් සෑම විටම ඔබ සැලකිලිමත් වියයුත්තේ තමන්ගේ පරිගණකයකින් හා අන්තර්ජාල පහසුකමක් භාවිතා කර වෙබ් අඩවි සමග ගනදෙනු කිරීමට සුදුසු අතර  ඔබ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නිතර විවිධ වෙබ් අඩවි හරහා මිලදීගැනීම් කරන කෙනෙක් නම් එම වෙබ්අඩවි සමග ගනදෙනු කිරීමේ දී මුදල්ගෙවීම සඳහා ඔබ වෙනුවෙන් මැදිහත් කරුවෙකු භාවිතා කිරීමට පුළුවන්. PayPal යනු මෙම වර්ගයේ සේවාවක් පිළිබඳ සුප්‍රසිද්ධ උදාහරණයකි. එහිදී ඔබ මුදල ගෙවිය යුත්තේ අදාල මැදිහත්කරුට පමණය.

මැදිහත්කරු ආදාල වෙබ්අඩවියට ඔබ වෙනුවෙන් ගෙවීම් කරනු ඇත.  මෙහි ඇති වාසිය නම් ඔබේ බැංකු විස්තර විවිධ පාර්ශව සමග හුවමාරු නොකරගැනීමයි. ඒ කියන්නේ ඔබ බැංකු තොරතුරු හුවමාරු කර ගන්නේ ඔබේ මැදිහත්කරු සමගයි. අවසාන වශයෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි සමග ගනදෙනු කිරීමේදී නිසි ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද බාවිතා කිරීමට වග බලාගන්න.

 ඒ එක්කම යම් හෙයකින් සැකයක් ඇත්නම් ඒ පිලිබදව නිසි දැනුම ඇති විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයකුගෙන් තොරතුරු විමසන්න.

No comments:

Post a Comment

Bestweb 2019 - Category Update

BestWeb 2019 - Categories are updated for the upcoming competition!! Applications will be called from the 22nd of April 2019  1.Best ...