Friday, March 22, 2019

BestWeb.lk 2019 - ITN Program


Bestweb.lk ලංකාවේ හොඳම වෙබ් අඩවි තේරීමේ තරඟාවලිය - ITN Digital with LK 
Domain Registry

By : Mr. Ruwan Amarasekara 

https://www.youtube.com/watch?v=s6C8TFaiFj4

The BestWeb.lk Competition is open to all websites registered under .lk domains. The website owners / developers can submit the registration form. If the developer submits it, the owner’s consent is mandatory.

The websites that contains any of the following will not be eligible to enter the competition:

The BestWeb.lk Competition is open to all websites registered under .lk domains.  The website owners / developers can submit the registration form. If the developer submits it, the owner’s consent is mandatory.

The websites that contains any of the following will not be eligible to enter the competition:


1) Websites with Illegal, Obscene, Abusive or Preposterous content.

2)  Websites that are in the opinion of judges deemed to be of poor quality, in bad taste or have defamatory content.
3) Websites that have been deemed unsuitable for the competition by the judging panel for any other reason.Monday, March 18, 2019

YouTube Video Recordings

LK Domain with ITN Digital - YouTube Video Recordings LK Domain Registry together with ITN (Digital) Sri Lanka has initiated a program to increase and improve the IT/Internet awareness among the general public in Sri Lanka via the YouTube (digital) platform as the first step. Members from LK Domain, TechCERT, Sarvodaya Fusion and IT expertise in the industry have contributed for this initiative with sharing their knowledge in various topics related to Internet, Internet Safety and IT Security etc. Also highly appreciate the support given from resource personals to make this program a success. 

This Program will continue as a series of video recordings (average 05 mins video clips covering above areas) and will be published initially via the ‘ITN Digital’ YouTube Channel every Wednesday of the week. So far below recordings have completed and published via the ‘ITN Sri Lanka’ YouTube Channel.  • •Stay Secure on Facebook – By TechCERT 
 • •Malicious Website Content - By TechCERT 
 • •"Hithawathi" social service – By LK Domain Registry •Wireless Network Security - By TechCERT
 • •Cyber Crimes Act - By TechCERT
 • •Importance and the need of a website for SMEs - By LK 
 • •Domain Registry 
 • •IT Yahamaga – Via Sarvodaya Fusion   Please visit the below You Tube link for all the above videos as a Play List. 
 • Bestweb.lk ලංකාවේ හොඳම වෙබ් අඩවි තේරීමේ තරඟාවලිය
 • e-වෙබ් අඩවි හරහා ගනු දෙනු කිරීම ආරක්‍ෂිත ද
 • How to choose a Good Domain Name for your Organisation


https://www.youtube.com/playlist?list=PLGZX_uVNlBw-DLciYkzDznb1wMpUKLfAk
Thank you. ! 
 LK Domain Registry

Wednesday, March 13, 2019

Sarvodaya-Fusion


ඔබේ දරුවාටත් Social Media - ITN Digital with Domains.lk and Sarvodaya Fusion

By : Mrs. Maithree Malwattegoda - General Manager
Click here
https://www.youtube.com/watch?v=0GsyKQvUmUU


Sarvodaya-Fusion partners with LK Domain Registry in collaboration with the Ministry of Education to carry out a National level initiative to educate communities on using modern day ICT tools to create a positive social impact thorough its “IT Yahamaga” awareness series.
https://fusion.lk/ 
Read more...


Tuesday, March 12, 2019

Content Management System - February 2019
2019 -2-2019

Web-Design three days workshop carried from 12th February 2019, using Joomla Content Management System for Buwanekaba Maha Vidyalaya, Maharagama.

Hundreds of developers have been improving Joomla! since the first version was released in 2005. This immense effort has made Joomla! very popular, easy to use, stable and secure.

Joomla! has thousands of free extensions and templates allowing you to customize your site to fit your specific needs.

Benefits & Features:

Search Engine Friendly

Mobile Friendly

Unlimited Design

Multilingual

Flexible & Fully Extensible

Multi-User Permission Levels 

Trainer : Uthpalani rom LK Domain Registry Conducting a session at Buwanekaba Maha Vidyalaya, Maharagama on 12-2-2019Bestweb.lk 2019 Workshop for Public

BestWeb.lk 2019 will be offering a free workshop on 26th March 2019, for all those who register for the workshop on or before 20th March 2019.

Date: 26-3-2019


Time and  Venue will be notified on the 20th March 2019


Click the link for more details:

https://www.bestweb.lk/bestweb-lk-2019-updates/


Why Take Part in BestWeb.Lk?
 • Your website will be featured in our website “www.bestweb.lk” with a link to your website.
 • Winners will have the benefit of receiving BestWeb.lk Awards and Certificates.
 • Opportunity for Winners to display the BestWeb.lk winner logo in their respective websites.
 • Provide a platform to improve the quality of online advertising, internet marketing, and website promotion.
 • Impress your client, impress your boss, justify your interactive budget, create an internet marketing opportunity, and receive valuable feedback regarding the status of your own website development efforts.

IT Yahamaga programs - February 2019


IT Yahamaga programs are conducted Islandwide through      
Sarvodaya Fusion 
and 
Ministry of Education and LK Domain Registry.

“IT Yahamaga” program is an interactive program creating awareness among school children and youth, on the advantages, safety and positive uses of the internet.
  
In February 2019 we have conducted programs for a total of 5769 students. 1,524 students in Puttlam District, 1,359 students in Badulla District and 2,886 students in Kurunegala District. 

LK Domain Registry has conducted awareness programs for 15,374 students a total of 285 teachers and 138 principals in the year 2018/2019.

Monday, March 11, 2019

March 2019


Lk Domain Training Programe

ICT for Learning

 Transforming Children's Future
The Training program aimed at developing skills as well as improving the capacity of children to enhance ICT literacy and confidence among future generation and its a solidarity campaign for the children.


A  Training Program at 
President's College, Maharagama 
on the 1st March 2019Mr. D.D. Prabath - Manager Training Lecturing the Children at Presidents College, Mahagama, Sri Lanka.

Wednesday, March 6, 2019

Colud Meetup - 7th March 2019

 7th March 2019
Openstack with Ansible - 


Colombo Private Cloud Technical MeetupWe regret to inform the members that meetup scheduled to be held on Thursday 28th February has been postponed to 7th March, as Kubernetes Sri Lanka Meetup is also scheduled on the same day.

The third discussion is rescheduled on Thursday 7th at Royal College Skill Development Center. “Openstack with Ansible” will be the main discussion topic of the meetup.

We are planning to share the facts behind the motivation for Openstack cloud installation with Ansible and to share our experience in implementing Openstack cloud with Ansible.
Agenda- Motivation for deploy Openstack with Ansible- Key considerations on Openstack deployment with Ansible
Tuesday, March 5, 2019

How to choose a Good Domain Name for your OrganisationBy: Thanoja Rajapaksha- Domain Registration Officer, 
LK Domain Registry
ගැලපෙනම වෙබ් ලිපිනය තෝරා ගනිමු - 

ITN Digital with Domains.lk


 
අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබගේ සංවිධානය/ආයතනය සඳහා හොඳ/පරිපූර්ණ වසම් නාමයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද කියායි.

·        මුලින්ම අපි බලමු වසම් නාමයක් එසේත් නැතිනම් Domain name එකක් යනු කුමක්ද කියා.
වසම් නාමයක් එසේත් නැතිනම් Domain name එකක් කියන්නේ වෙබ් අඩවියට ඒ කියන්නෙ Web Site එකට පිවිසීමට වෙබ් බ්‍රව්සර ලිපින තීරුවකට ඇතුල් කරන ලිපිනයයි. එය ඔබගේ වෙබ් අඩවියෙහි අනන්‍යතාවය වෙනවා.

·        වෙබ් අඩවියක් එසේත් නැතිනම්  Web site එකක් අවශ්‍යමද?
ඇත්තෙන් ම අද වන විට ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා නැතිවම බැරි දෙයක් බවට වෙබ් අඩවිය පත්වී තිබෙනවා. ව්‍යාපාර අනන්‍යතාවය ආරක්‍ෂා කර ගැනීම, භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීම, සංවිධානය සඳහා ආධාර ලබා ගැනීම මෙන් ම තම ආයතනය ගැන අනෙක්  අයව දැනුවත් කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යම අංගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා.

·        මුලින්ම ඔබ සුදුසු ප්‍රමුඛ පෙළේ වසම් නාමයක් ඒ කියන්නේ Top Level Domain (TLD) එකක් තෝරා ගන්න ඕනා.

ප්‍රමුඛ පෙළේ වසම් නාම කිහිපයක් හඳුන්වනවා නම්:

.com: වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි සඳහා
.info: තොරතුරු වෙබ් අඩවි සඳහා
.net: තාක්ෂණික, අන්තර්ජාල යටිතල පහසුකම් වෙබ් අඩවි සඳහා
.org: වාණිජ නොවන සංවිධාන සහ ලාභ නොලබන ව්‍යාපාර වෙබ් අඩවි ආදිය දක්වන්න පුළුවන්. 

·        ඒ වගේ ම රටෙහි අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන ප්‍රමුඛ පෙළේ වසම් නාම ද තියෙනවා.

.in      - ඉන්දියාව
.au      - ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ ම
.lk - ශ්‍රී ලංකාව - ශ්‍රී ලංකාවේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන .lk වසම් නාම ලියාපදිංචිය සිදු කරනු ලබන්නේ LK Domain  Registry  ආයතනය  මගිනි.

දැන් අපි බලමු පරිපූර්ණ domain name එකක් තෝරාගන්න උවමනා මූලික අංග කිහිපයක්..

1. පහසුවෙන් ලිවිය හැකි විය යුතුයි
ටයිප් කිරීමට පහසු නාමයක් සොයා ගැනීම ඉතා වැදගත් වන්නේ අන්තර්ජාල සාර්ථකත්වය සඳහායි.

2. කෙටි විය යුතුයි
ඔබේ වසම් නාමය දිගු හා සංකීර්ණ නම්, ගනුදෙනුකරුවන්ව අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත්වෙනවා.  කෙටිබව හා සරල බව වසම් නාමයකට ඉතා ම සුදුසු කරුණුයි.

3. මතක තබා ගැනීමට පහසු විය යුතුයි
ඩොමේන් නාමයන් මිලියන ගණනක් තිබෙන නිසා, එය ලස්සන හා මතක තබා ගත හැකි වසමක් වුනොත් ඉතා හොඳයි.
ඒත් ඔබ you වෙනුවට u හෝ express වෙනුවට xpress භාවිතා කරනවා නම්, ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔබේ වෙබ් අඩවිය සොයා ගැනීමට අපහසු වෙන්න පුළුවන් බව මතක තබා ගත යුතුයි.

4. අංක හා hyphens යෙදීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි
අංක සහ හයිෆන්ස් බොහෝ විට වැරදියට වටහාගැනීම සිදුවෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඔබේ වසම් නාමය සඳහා පහේ ඉලක්කම භාවිතා කරන්නේ නම් ඔබේ වෙබ් ලිපිනය අසන්නන්හට ඔබ සංඛ්යාංකය (5) භාවිතා කරන්නේද නැත්නම් එය අර්ථකථනය කරන්නේද (five) යන්න ගැටළුවක් විය හැක.
එලෙසම ඩෑෂ් අමතක කිරීම හෝ අමතක වීම සිදු  විය හැකිය.

5. ඔබගේ ව්‍යාපාර ස්වභාවය ආවරණය විය යුතුයි
ඔබේ ව්‍යපාරයේ ස්වභාවය අනුව ව්‍යාපාරය ගැන වසම් නාමයෙන් පිළිඹිබු විය යුතු විට දී  ඹබ එය කළ යුතුයි. එසේම  එය පිහිටි ස්ථානය ගැන ඉඟි කළ යුතු විට දී ඔබ එය කරන්නේ නම් වඩාත් හොඳයි.
උදා :  edupub.gov.lk - මෙමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ(lk), රජයේ (gov), අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ (edupub) වෙබ් අඩවිය බව පහසුවෙන් හඳුනාගන්නට පුළුවන්.

6. වටිනාකම සොයා බැලිය යුතුයි.
ඔබ තෝරාගත් වසමෙහි වටිනාකම එහෙමත් නැතිනම් එයින් ඔබ ආයතනයට සිදුවන වාසි ගැන සොයා බැලීමට අමතක නොකළ යුතුයි.

7. අයිතිය ගැන සොයා බැලිය යුතුයි.
එම නම වෙළඳ ලකුණක්, හිමිකම් සහිත හෝ වෙනත් සමාගමක් විසින් භාවිතා කරනු නොලබන්නක් බවට තහවුරු කරගන්නට ඕනා. එසේ නොමැතිනම් අනාගතයේ දී විශාල නීතිමය අවුලක් ඇති වී ඔබේ කාලය, මුදල්, ශ්‍රමය වැය වෙන්නට පුළුවන්.

8. ඉක්මන් කළ යුතුයි.
මෙතෙක් වෙලා සඳහන් කළ ආකාරයට වසමක් සඳහා නමක් තෝරා ගත් විගසම එය ලියාපදිංචි කරන්න, වෙන අයෙකු එය කිරීමට පෙර ඔබ එය ඉටු කර ගන්න. 

Monday, March 4, 2019

February 2019


ICT - Principals Program


IT Yahamaga programs are conducted Islandwide through Sarvodaya Fusion and Ministry of Education and 
LK Domain Registry Sponsor many programs of IT Yahamaga.CEO of LK Domain Registry, Prof. Gihan Dias lighting the oil lamp 
 “IT Yahamaga” program is an interactive program creating awareness among school children and youth, on the advantages, safety and positive uses of the internet.


In October 2018 we have conducted programs for 401 children in Nuwara Eliya, 183 in Kandy and 1285 in Kurunegala.


LK Domain Registry wishes to provide sponsorship for 10,000 students, 1000 teachers, 125 principals in 2018/2019.


#ITYahamagaPrincipleProgram
February 2019Friday, March 1, 2019

Cloud Meet up October 2018
Private Cloud Discussion - Kubernetes on Your Local Machine


Hosted by Chamara Dissanayake - LK Domain Registry
From Colombo Private Cloud Technical MeetupThe second discussion organized by the Private Cloud Meet-up Group is dedicated to Kubernetes. Mainly we will be discussing on how Kubernetes can be used by the systems and software engineers locally in their day today activities;

Agenda

- Introduction to K8s
- Advantages of using K8s locally
- How to run K8s on your local machine using Minikube
- How to run Tomcat web application on K8s
- Rolling out a change to your application with zero downtime

The demo is attached on following git url. If you have a time try it in your PC. Please bring your laptop to the meetup, so you can try to setup yourself at the premises and resolve any questions arises.

https://www.meetup.com/Colombo-Private-Cloud-Technical-Meetup/events/256642569/

Understand Your Credit Card

Understand Your Credit C ard and How it works Credit Card ගැන දැනගන්න - ITN Digital with LK Domain Registry - Part 01 By  Sub...