Friday, December 21, 2018

Malicious Web Content

https://www.youtube.com/watch?v=SMnhMPDRAvI


අපි අන්තර්ජාලයේ අනතුරු ගැන කතා කරද්දී හැම විටම එය දැනුවත් කමින් වන අපහසුතා වන්නේ නැත. දිනපතා නොයෙකුත් කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් මත යැපෙන අපි මෙය ගැන දැනුවත් විය යුතුයි.

මේවා සූක්ෂම ලෙස පරිශීලකයා රැවටෙන අන්දමින් සකසා ඇත. නොදැනවුවත්කමින් හෝ වැරදීමකින් link මත click කිරීමෙන් බොහෝ විට අහිතකර / භයානක programs execute වෙන්න ප්‍රවනතාවයක් ඇත.

අපි භාවිතා කරන applications j, පුධාන updates දෙකක් තිබෙනවා.

·         Features - විශේෂාංග
·         Security - ආරක්ෂාව

මෙහිදී ආරක්ෂාව පිණිස තිබෙන updates (යාවත්කාලීන කිරීම) apply නොකිරීමෙන් බොහෝ විට මෙම අහිතකර programs වලට තම කාර්යය කිරීමට පුළුවන් වෙනවා.

බොහෝ විට වෙබ් අඩවි black list වී මෙම අන්දමින් warnings පෙන්වේ. ඒවා සැලකිල්ලට නොගෙන ඉදිරියට යාමෙන් මෙවැනි අපහසුතා වලට ලක් වේ.


  • ·         නිතර security updates apply කරන්න
  • ·         සැක සහිත link මත click කිරීමෙන් වලකින්න.
  • ·         යාළුවකු වුවද එවන link මත click කිරීමට පෙර දෙවතාවක් සිතන්න.By Mr. Chanturanga Gunathilaka
Information Security Engineer
TechCert 
Password Security

බොහෝ විට ඔබගේ වටිනා තොරතුරු සහ ප්‍රහාරකයෙන්/ attacher අතර සිටින එකම ආරක්ෂාව ඔබගේ මුර පදයයි. / Password. මෙය යම් කිසි කෙනෙකු අතට ගියහොත් ඔබගේ:

·         බැංකු ගිණුම්
·         සමාජ ජාලා ගිණුම්
·         කාර්යාල ගිණුම්/ email

ආදියට වෙනත් පුද්ගලයකුට ප්‍රවේශ වන්නට පුළුවන්. එම නිසා password එකක් තේරීමේදී ශක්තිමත්, ලේසියෙන් guess කළ නොහැකි එකක් විය යුතුයි.

උදාහරණ ලෙස;
මෙතනදී password123 එක් වචනයක්
දෙවනුව pass phase ලෙසින් වාක්‍යයක්

තෝරා ගැනීමේදී;
ඔබට අයත්
ඔබ විතරක් දන්නා

එමෙන්ම
බෙදා ගැනීමෙන් වළකින්න
පාවිච්චි කරන Devices පිළිබඳව සැළකිලිමත් වෙන්න.
නිතර කාළීනව වෙනස් කිරීමට සැළකිලිමත් වන්න.

Friday, December 14, 2018

Malicious Website Contents
Internet threats can appear in all shapes and sizes, many of which you may not be aware of. Malicious software which is specifically designed to gain access to or damage a computer, 

There are various types of malware, including spyware, ransomware, viruses, worms, Trojan horses, adware, or any type of malicious code that infiltrates a computer.

Today, much of malware is created to make a profit from forced advertising (adware), stealing sensitive information (spyware), spreading email spam or extorting money (ransomware).

To prevent in such situation is to be careful about  email attachments you open, be cautious when surfing by staying away from suspicious websites, and install and maintain software and updates on time.
  •          Feature updates
  • ·        Installing antivirus program.


Websites which are not are been updated with security features  subject to blacklist on internet by google and  therefore always fix the security updates and do not click the link's sent you by unknown people.


https://www.youtube.com/watch?v=SMnhMPDRAvIWednesday, December 12, 2018

Cloud Discussion 13-12-2018
Private Cloud Discussion - Kubernetes on Your Local Machine

Hosted by Chamara Dissanayake - LK Domain Registry
From Colombo Private Cloud Technical Meetup


The second discussion organized by the Private Cloud Meet-up Group is dedicated to Kubernetes. Mainly we will be discussing on how Kubernetes can be used by the systems and software engineers locally in their day today activities;

Agenda

- Introduction to K8s
- Advantages of using K8s locally
- How to run K8s on your local machine using Minikube
- How to run Tomcat web application on K8s
- Rolling out a change to your application with zero downtime

The demo is attached on following git url. If you have a time try it in your PC. Please bring your laptop to the meetup, so you can try to setup yourself at the premises and resolve any questions arises.

https://www.meetup.com/Colombo-Private-Cloud-Technical-Meetup/events/256642569/

e-වෙබ් අඩවි හරහා ගනු දෙනු කිරීම ආරක්‍ෂිත ද

Independent Television Network Recording Session carried on the 6th December 2018 at LK Domain Registry together with TechCert. (TechCERT is Sri Lanka's first and largest Computer Emergency Readiness Team (CERT))


Mr. Sampath Hennayake- Asst. Manager IT LK Domain Registry
Topic: - e-වෙබ් අඩවි හරහා ගනු දෙනු කිරීම ආරක්‍ෂිත දඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි සමග ආරක්ෂිතව ගනදෙනු කිරීම අප මෙහිදී සාකච්ඡා කරන්නේ ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියක් යනු කුමක්ද? ඒ එක්කම මෙවන් වෙබ් අඩවි සමග ගනදෙනු කිරිමෙදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පිලිබදව. ඊ-වාණිජ්‍ය වෙබ් අඩවි යනු අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හා මුදල් හුවමාරු කිරීම තුලින් භාණ්ඩ හා සේවා අපට ලබා ගැනීමට පහසුකම් සපයන මාර්ග ගත වෙබ් අඩවියකි.

සෑම ක්ෂේත්‍රයකටම විවිධ ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි තිබෙනවා . එයින් වඩාත්ම ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ shoping car මාදිලියේ වෙබ්,රාජ්‍ය සේවාවන් සපයන වෙබ් අඩවි අඩවි සහ බැංකු සේවාවන් සපයන මගින් සෙ◌ව් ා සපයන e-banking වෙබ්අඩවි. අපි මෙවන් ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි සමග ගනදෙනු කිරීමේ දී තිබිය යුතු මුලික ගුණාංග වන රහස්‍ය භාවය, අවංක භාවය හා විශ්වාසවන්තභාවය ගැන අපි මෙහිදී වැඩි අවදානය යොමු කල යුතුයි. දැන් අපි බලමු ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියක් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු එකෙන් එක ඔබ අන්තර්ජලයේ ගනදෙනු කිරීමට පෙර, එම වෙබ් අඩවියේ ආරක්ෂිත බව සහතික කර ගැනීම වැදගත්.

  ඒ සදහා ඔබ කල යුත්තේ බ්‍රවුසරයේ කවුළු හරහා අදාල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න, එහිදී ඔබට එම වෙබ් ලිපිනය අරඹ වන ස්ථානයේ ලිපින තීරුවෙහි වම් අත පැත්තට වෙන්න වෙබ් අඩවියේ ලිපියන් එක්ක කුඩා lock icon ලකුණත් සමග https: // protocol යන්නෙන් වෙබ්ලිපිනය අරම්භ වී ඇත්දැයි හොඳින් බලන්න. මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ මෙවැනි වෙබ් අඩවි සමග තොරතුරු හුවමාරු කිරීම ආරක්ෂිත බවයි. තවද මෙවන් වෙබ් අඩවි සමග ගනුදෙනු කිරීමට ප්‍රථම, අදාල වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් ස්ථාපනය කල යුතුය. ඒ සඳහා ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයත්,පුද්ගලික තොරතුරුත්, මුර පදයක් නැත්නම් password එකක් අවශ්‍ය වෙනවා.

  මෙහි දී ඔබ කිසිවිටෙක තමාගේ email account eke හෝ online baking වලට බාවිතා කරන මුර පද මේ සඳහා බාවිතා නොකළ යුතයි. සැම විටම අප සැලකිලිමත් විය යුත්තේ එකිනෙකට වෙනස් මතක තබා ගත හැකි මුර පද බාවිතා කිරීමයි. මෙමගින් යම් විදිහකින් ඔබේ තොරතුරු වෙනත් පර්ශවයකට යොමු වුවහොත් එයින් සිදුවන හානිය අවම කර ගැනීමට හැකි වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස ... තවද ඔබ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක සිටියදී එනම් internet cafe ho public wifi බාවිතා කර මෙවන් ගනදෙනු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කරන්න එපා. එවන් අවස්ථාවක දී ඔබගේ  දත්ත තුන්වැනි පාර්ශවයකට ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව බොහෝ වැඩියි.

එබැවින් සෑම විටම ඔබ සැලකිලිමත් වියයුත්තේ තමන්ගේ පරිගණකයකින් හා අන්තර්ජාල පහසුකමක් භාවිතා කර වෙබ් අඩවි සමග ගනදෙනු කිරීමට සුදුසු අතර  ඔබ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නිතර විවිධ වෙබ් අඩවි හරහා මිලදීගැනීම් කරන කෙනෙක් නම් එම වෙබ්අඩවි සමග ගනදෙනු කිරීමේ දී මුදල්ගෙවීම සඳහා ඔබ වෙනුවෙන් මැදිහත් කරුවෙකු භාවිතා කිරීමට පුළුවන්. PayPal යනු මෙම වර්ගයේ සේවාවක් පිළිබඳ සුප්‍රසිද්ධ උදාහරණයකි. එහිදී ඔබ මුදල ගෙවිය යුත්තේ අදාල මැදිහත්කරුට පමණය.

මැදිහත්කරු ආදාල වෙබ්අඩවියට ඔබ වෙනුවෙන් ගෙවීම් කරනු ඇත.  මෙහි ඇති වාසිය නම් ඔබේ බැංකු විස්තර විවිධ පාර්ශව සමග හුවමාරු නොකරගැනීමයි. ඒ කියන්නේ ඔබ බැංකු තොරතුරු හුවමාරු කර ගන්නේ ඔබේ මැදිහත්කරු සමගයි. අවසාන වශයෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි සමග ගනදෙනු කිරීමේදී නිසි ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද බාවිතා කිරීමට වග බලාගන්න.

 ඒ එක්කම යම් හෙයකින් සැකයක් ඇත්නම් ඒ පිලිබදව නිසි දැනුම ඇති විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයකුගෙන් තොරතුරු විමසන්න.

Tuesday, December 11, 2018

Ransomware attacks!Independent Television Network Recording Session carried on the 6th December 2018 at LK Domain Registry together with TechCert. (TechCERT is Sri Lanka's first and largest Computer Emergency Readiness Team (CERT))


Mr. Kushan Sharma - Manager Engineering TechCERT spoke about : 

Topic 01: Email phishing Attacks


Topic 02: RansomwareSunday, December 9, 2018

LK Training on Joomla Content 29-30-12-2018Training division of LK Domain Registry successfully completed 2-day training program on 29th & 30th November 2018 in Vocational Training Centre at Meegahathenna. 


The training was conducted for NVQ Level 4 students and the main focus of the training was to provide a hand on experience in Joomla Content Management System (CMS), a free and open source software to build and manage website from the scratch.

Students who have attended the training program were able to gain a step by step guidance to build a website on their own, followed by set of interactive sub sessions. Under these sub sessions, topics such as “better search techniques”, “Internet for education”, etc… was discussed while moving to an extended discussion on practical scenarios in web hosting. The program continued with active participation from the students and they were able spend a productive time in gaining knowledge and understanding how to improve their skills for a future career path. 

With all the positive feed backs given by the students after completion of the training program, we are proud to be a driving force in building the next generation of IT community in Sri Lanka and hope to continue more successful training programs in coming years.  Manager Training Division conducting Training on  "Joomla Content Management System (CMS)" at Meegahathenna Vocational Training Centre.LK Trainer  having a discussion on Internet for Education with Students 
LK Trainer having a discussion on Web Hosting, better search techniques Wednesday, November 14, 2018

IT YAHAMAGA - THROUGH SARVODYA FUSION

IT Yahamaga programs are conducted Islandwide through Sarvodaya Fusion and Ministry of Education and LK Domain Registry Sponsor many programs of IT Yahamaga.Mrs. Niroja Jayawardena - Manager partnerships  represents LK Domain Registry at IT yahamaga programs. 


“IT Yahamaga” program is an interactive program creating awareness among school children and youth, on the advantages, safety and positive uses of the internet. 


In October 2018 we have conducted programs for 401 children in Nuwara Eliya, 183 in Kandy and 1285 in Kurunegala. 

LK Domain Registry wishes to provide sponsorship for  10,000 students, 1000 teachers, 125 principals in 2018/2019.

LK Training on 'Cyber Safety'

Lk Domain Training Programs

One day Seminar on 'Cyber Safety' conducted by LK Domain Registry and Lectured by TechCERT Ms. Suren and Priyankara for students at Kesbewa  Vidatha Centre, Bokundara on Friday 9th November 2018.


https://www.flickr.com/photos/ddpra/sets/72157703491336735  

Monday, November 5, 2018

Infotel 2018INFOTEL 2018

2nd,3rd and 4th November 2018
INFOTEL 2018 towards a ‘Digital Economy’ was aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country, was organized by The Federation of Information Technology Industry Sri Lanka (FITIS).

 Sri Lanka has initiated a process of developing towards a “Digital Economy”. INFOTEL 2018 showcased and featured the Digitalization initiatives of both Public and Private sectors.

LK Domain Registry too participated at Infotel 2018 and emphasized why .lk is an important factor of registering a domain. LK Domain Registry introduced a 10% bonus at the Infotel to encourage public to make renewals online, on-time so that people will get use to making digital transactions.

LK domain Registry provides free Training programs island wide to School children and IT Teachers and through Sarvodaya fusion too, to enhance the digital infrastructure of the country.

Throughout the exhibition, LK Domain Registry staff spoke to many teachers and school students who visited INFOTEL 2018 from remote areas of the island and informed of the  free training programs we offer.


https://docs.google.com/presentation/d/1fRXhHYRSAZ7Z4aqW5FyOga1n-Y6pr6XpMw9uKH9Z3ko/edit#slide=id.p11


Sunday, October 21, 2018

SSL Certificates


Final Warning to Replace Symantec SSL certificates

This is the last few weeks for website owners using Symantec SSL certificates issued before December 1, 2017 to replace their certificate. Failing to do so will result in your website will get  with saying “Certificate not trust”.

As per Digicert announcement, near the end of July 2017, Google Chrome created a plan to first reduce and then remove trust (by showing security warnings in the browser) for all Symantec-, Thawte-, GeoTrust-, and RapidSSL-issued SSL/TLS certificates. The plan includes changes that were rolled out starting with Chrome version 66 and continues with version 70.
You must replace your affected certificates to provide an optimal user experience for all TLS/SSL applications, including browsers.For more information visit


https://www.digicert.com/replace-your-symantec-ssl-tls-certificates/

New Chain of Trust

DigiCert took over validation and issuance for all Symantec Website Security SSL/TLS certificates on December 1, 2017. This includes certificates for Symantec and its subsidiary CAs: Thawte, GeoTrust, and RapidSSL. Going forward, all new and reissued Website Security certificates are issued by DigiCert (using one of our trusted roots) and are trusted by Google Chrome.
The new certificate chain DigiCert created does not interfere with your current certificate trust among browsers. The chain also establishes trust for your replacement certificate with Google Chrome (and other browsers) going forward.

For more information visit

https://www.digicert.com/replace-your-symantec-ssl-tls-certificates/

Article by :  Samptha Hennayake LK Domain Registry

Tuesday, October 16, 2018

Monday, October 15, 2018

MySite.lk


One stop solution for your web hosting,email hosting, and office applications with file sharing!


Mysite.lk is the registered brand name of the LK Domain Registry web hosting facility. LK Domain Registry introduced mySite.lk as part of providing a one-stop-shop solution to creating a web presence. 

 As part of this service, customers are given access to using the emails from their own domains (ex: info@yourdomain.lk) and a configured website with a content management system called wordpress. 

Also they are eligible for cloud service which includes the document, photos and file sharing features and the office package with edit word documents, power point slides and excel sheets online.

Currently mysite.lk offers following packages.

  •          Mymail.lk
  •          Easy Hosting
  •          Fast Web
  •          Custom Web


Please visit www.mysite.lk  or email us on mysite@nic.lk for more details. Thank you!


පරිගණක අපරාධ (Cyber Crimes Act )

By : Ayodya Balasuriya Information Security Analyst TechCert වර්තමානය වන විට මිනිසා තාක්ෂණික වශයෙන් ලබා ඇති දියුණුව නිසාම පරිගණකය ...